Ιστορικο


Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Εργ. ΠΕ/ΕΑΑ) ιδρύθηκε το 2015 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).


Αποτελεί διοικητική και επιστημονική διεύρυνση και μετεξέλιξη του Κέντρου Έρευνας, Μελέτης & Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΚΕΜΕΠΕ) το οποίο είχε ιδρυθεί στο ίδιο Τμήμα και Πανεπιστήμιο το 2002 αλλά άτυπα λειτουργούσε και παρήγαγε έργο από τις αρχές της δεκαετίας του 90.


Στεγάζεται στο κτήριο του Νέου Χημείου, Ναυαρίνου 13α, 3ος όροφος.


Διευθύντρια Εργαστηρίου: Ευγενία Φλογαΐτη, Καθηγήτρια ΠΕ/ΕΑΑ.