ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.Εργαστήριο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο ΑνάπτυξηΔιευθύντρια Εργαστηρίου: Ευγενία Φλογαΐτη, Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ

Img
Img